Isaac Asimov

Citate de Isaac Asimov, de la Wikicitat

Isaac Asimov - scriitor și biochimist american, etnic evreu de origine rusă.

Citate directe[modificare]

 • Inteligențe străine care ar explora Sistemul Solar cu imparțialitate, ar nota foarte probabil despre Soare acestea: Steaua X, clasă spectrală G0, 4 planete plus pulbere stelară." (citatul este de obicei preluat sub forma "Jupiter plus pulbere stelară.")
  • În articolul "By Jove!" din View from a Height (1963).
  • Original: Outside intelligences, exploring the Solar System with true impartiality, would be quite likely to enter the Sun in their records thus: Star X, spectral class G0, 4 planets plus debris. ("Jupiter plus debris")
 • Voi fi ținut minte pentru trilogia Fundației și pentru cele Trei Legi ale Roboticii. Nu vreau să fiu ținut minte pentru nici o carte, pentru nici un grup de cărți. Orice am scris poate fi atins sau chiar depășit de ceea ce altcineva va face. Totuși cantitatea, calitatea și varietatea nu pot fi duplicate de nimeni. Asta este ceea ce vreau eu să fie ținut minte.
  • În Yours, Isaac Asimov (20 septembrie 1973).
  • Original: What I will be remembered for are the Foundation Trilogy and the Three Laws of Robotics. What I want to be remembered for is no one book, or no dozen books. Any single thing I have written can be paralleled or even surpassed by something someone else has done. However, my total corpus for quantity, quality and variety can be duplicated by no one else. That is what I want to be remembered for.
 • Autorii SF prevăd inevitabilul, și deși unele probleme și catastrofe pot fi inevitabile, soluțiile lor nu sunt.
  • În "How Easy to See the Future" din revista de Istorie Naturală, aprilie 1975; republicat mai târziu în Asimov on Science Fiction (1981).
  • Original: Science fiction writers foresee the inevitable, and although problems and catastrophes may be inevitable, solutions are not.
 • Unele povestiri SF, privite individual, pot părea banale și neînsemnate pentru acei critici și filozofi contemporani superficiali — dar esența science fiction-ului, nucleul său, conceptul în jurul căruia se învârte, a devenit de importanță majoră pentru salvarea noastră, dacă această salvare mai e încă posibilă.
  • În "My Own View" din The Encyclopedia of Science Fiction, 1978; republicat mai târziu în Asimov on Science Fiction (1981).
  • Original: Individual science fiction stories may seem as trivial as ever to the blinder critics and philosophers of today — but the core of science fiction, its essence, the concept around which it revolves, has become crucial to our salvation if we are to be saved at all.
 • Schimbarea, schimbarea continuă, schimbarea inevitabilă, este factorul dominant în societatea de azi. Nici o decizie rezonabilă nu mai poate fi luată fără a lua în considerare atât stadiul actual al lumii, cât și cel viitor... Aceasta, mai departe, înseamnă că politicienii, oamenii de afaceri, și noi toți de altfel, trebuie să trecem la un mod de gândire științifico-fantastic.
  • În "My Own View" din The Encyclopedia of Science Fiction, 1978; republicat mai târziu în Asimov on Science Fiction (1981).
  • Original: It is change, continuing change, inevitable change, that is the dominant factor in society today. No sensible decision can be made any longer without taking into account not only the world as it is, but the world as it will be ... This, in turn, means that our statesmen, our businessmen, our everyman must take on a science fictional way of thinking.
 • Sunt cât se poate de ateu. Mi-a luat mult timp s-o spun. Sunt ateu de ani și ani, dar, oarecum, am considerat că ar fi fost lipsit de respect intelectual să spui că ești ateu, pentru că presupunea cunoștințe pe care nu le aveai. Oarecum era mai bine să spui că ești umanist sau agnostic. În final, am decis că sunt și o ființă emoțională, pe lângă una rațională. Emoțional, sunt ateu. Nu am probe care să demonstreze că Dumnezeu nu există, dar bănuiesc atât de puternic că nu există încât nu vreau să-mi pierd vremea.
  • În Free Inquiry, 1982, vol. 2, nr. 2, pag. 9.
  • Original: I am an atheist, out and out. It took me a long time to say it. I've been an atheist for years and years, but somehow I felt it was intellectually unrespectable to say one was an atheist, because it assumed knowledge that one didn't have. Somehow, it was better to say one was a humanist or an agnostic. I finally decided that I'm a creature of emotion as well as of reason. Emotionally, I am an atheist. I don't have the evidence to prove that God doesn't exist, but I so strongly suspect he doesn't that I don't want to waste my time.
 • Daca doctorul mi-ar zice că mai am doar șase minute de trăit, n-aș trândăvi. Aș scrie puțin mai repede.
  • În revista LIFE (ianuarie 1984).
  • Original: If my doctor told me I had only six minutes to live, I wouldn’t brood. I’d type a little faster.
 • Din păcate, oamenii cred prea puțin în coincidențe. Ei sunt dispuși mai degrabă să construiască teorii esoterice extrem de complicate, pentru a evita admiterea unor coincidențe. Eu, pe de altă parte, consider întotdeauna coincidențele drept consecințe inevitabile ale legilor probabilității, conform cărora lipsa unor coincidențe neobișnuite este mult mai neobișnuită decât orice fel de coincidență.
  • În "The Planet that Wasn't", 1976 (în română, "Planeta care nu a existat", 1997).
  • Original: People are entirely too disbelieving of coincidence. They are far too ready to dismiss it and to build arcane structures of extremely rickety substance in order to avoid it. I, on the other hand, see coincidence everywhere as an inevitable consequence of the laws of probability, according to which having no unusual coincidence is far more unusual than any coincidence could possibly be.
 • Gândiți-vă la oamenii care cred în asemenea lucruri și care nu se sfiesc să ignore, complet, toate descoperirile minților perseverente de-a lungul atâtor secole de când a fost scrisă Biblia. Și tocmai acești ignoranți, cei mai needucați, cei mai lipsiți de imaginație, cei mai nechibzuiți dintre noi, s-ar face călăuze și conducători ai noștri, ai tuturor; și-ar impune credințele firave și copilărești asupra noastră; ne-ar invada școlile și bibliotecile și casele. Eu personal sunt aspru indignat de aceasta.
  • În Canadian Atheists Newsletter (1994).
  • Original: Imagine the people who believe such things and who are not ashamed to ignore, totally, all the patient findings of thinking minds through all the centures since the Bible was written. And it is these ignorant people, the most uneducated, the most unimaginative, the most unthinking among us, who would make themselves the guides and leaders of us all; who would force their feeble and childish beliefs on us; who would invade our schools and libraries and homes. I personally resent it bitterly.
 • Fundamentaliștii neagă că evoluția ar fi avut loc; ei neagă că pământul și universul ca întreg ar fi mai vechi de câteva mii de ani și așa mai departe. Există dovezi științifice ample că fundamentaliștii greșesc în aceste probleme și că noțiunile lor de cosmogonie au cam tot atâta bază factuală cât Zâna Măseluță.
  • În "2000 de ani de necredință, oameni faimoși cu curajul de a se îndoi", de James A. Haught, Prometheus Books, 1996.

Citate din cărțile scrise[modificare]

Seria Fundației[modificare]

 • Violența este ultimul refugiu al celor incompetenți.
  • În "Bridle and Saddle", Astounding Science-Fiction, mai 1942; inclus în cadrul romanului "Foundation" cu titlul "The Mayors" .
  • Original: Violence is the last refuge of the incompetent.
  • Acest citat este derivat din cunoscuta expresie a lui Samuel Johnson, "Patriotismul este ultimul refugiu al unui ticălos." (Patriotism is the last refuge of a scoundrel.)


Cele Trei Legi ale Roboticii[modificare]

Legea 1

Un robot nu are voie să pricinuiasca vreun rău unei ființe umane, sau prin neintervenție, să permită ca unei ființe omenești să i se facă rău.

Legea 2

Un robot trebuie să se supună ordinelor date de către o ființă umană atât timp cât ele nu intră în contradicție cu Legea 1.

Legea 3

Un robot trebuie să-și protejeze propria existență, atât timp cât acest lucru nu intră în contradictie cu Legea 1 sau Legea 2.

Citate cu origine neclară[modificare]

Despre credințe și religie[modificare]

 • Creaționiștii par a sugera că o "teorie" este ceva ce ai inventat după o noapte de beție.
  • Original: Creationists make it sound as though a 'theory' is something you dreamed up after being drunk all night.
 • Prefer raționalismul ateismului. Întrebarea dacă există Dumnezeu sau alte obiecte ale credinței este irațională și nu joacă nici un rol în raționalism, deci nu trebuie să-ți pierzi timpul atacând sau apărând vreo opinie.
  • Original: I prefer rationalism to atheism. The question of God and other objects-of-faith are outside reason and play no part in rationalism, thus you don't have to waste your time in either attacking or defending.
 • Citită cum trebuie, Biblia însăși este cel mai puternic motiv pentru ateism ce ar putea fi conceput.

Despre moarte[modificare]

 • Viața e plăcută. Moartea e liniștită. Tranziția este problematică.
  • Original: Life is pleasant. Death is peaceful. It's the transition that's troublesome.

Despre cunoaștere și știință[modificare]

 • O idee subtilă, chiar și greșită fiind, poate totuși să nască analize rodnice, care să conducă la adevăruri de mare valoare.
  • Original: A subtle thought that is in error may yet give rise to fruitful inquiry that can establish truths of great value.
 • Sunt de părere că doar oamenii de știință pot înțelege universul. Nu neapărat pentru că am încredere în corectitudinea (exactitatea, justețea) savanților, dar pentru că am o mare încredere în deficiențele (greșelile, inexactitatea) celor care nu sunt oameni de știință.
  • Original: I believe that only scientists can understand the universe. It is not so much that I have confidence in scientists being right, but that I have so much in nonscientists being wrong.
 • Dacă cunoașterea creează probleme, nu ignoranța va duce la rezolvarea acestora.
  • Original: If knowledge can create problems, it is not through ignorance that we can solve them.
 • Auto-educația este, după părerea mea fermă, singurul tip de educație care există.
  • Original: Self-education is, I firmly believe, the only kind of education there is.
 • Cea mai incitantă frază care poate fi auzită în cercetarea științifică, cea care anunță noi descoperiri, nu este "Evrika!", ci "Ce ciudat...".
  • Original: The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!', but 'That's funny ...'.
 • Cel mai trist aspect al vieții actuale este că știința acumulează cunoștințe mai repede decât acumulează societatea înțelepciune.
  • Original: The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
 • Adevărata plăcere constă în descoperire, nu în cunoaștere.
  • Original: The true delight is in the finding out rather than in the knowing.
 • Există o singură lumină a științei, și a o face să strălucească într-un loc înseamă a o face să strălucească peste tot.
  • Original: There is a single light of science, and to brighten it anywhere is to brighten it everywhere.
 • Acei oameni care cred că știu totul reprezintă o mare sâcâială pentru aceia dintre noi care știm totul.
  • Original: Those people who think they know everything are a great annoyance to those of us who do.
 • Atunci când citesc despre cum se tot taie fondurile bibliotecilor, nu mă pot gândi decât că societatea americană a găsit încă o metodă de a se autodistruge.
  • Original: When I read about the way in which library funds are being cut and cut, I can only think that American society has found one more way to destroy itself.
 • Dacă orice răspuns este posibil, atunci nici un răspuns nu are sens.
  • Original: Where any answer is possible, all answers are meaningless.
 • Legea conservării energiei spune că nu se poate obține ceva din nimic, dar noi refuzăm să credem așa ceva.
  • Original: The Law of conservation of energy tells us we can't get something for nothing, but we refuse to believe it.
  • Acest citat poate fi întâlnit în Book of Science and Nature Quotations (1988).

Despre scris[modificare]

 • "Scrisul, pentru mine, este doar gândire prin intermediul degetelor mele.
  • Original: Writing, to me, is simply thinking through my fingers.

Despre el însuși[modificare]

 • Dacă aș putea să-mi găsesc originile în neamul lui Iuda sau al Regelui David, nu aș câștiga nimic în statură. S-ar putea ca mulți evrei est-europeni să fie descendenții kazarilor, iar eu aș putea fi unul dintre ei. Cine știe? Și cui îi pasă?
  • Original: If I could trace my origins to Judas Maccabaeus or King David, that would not add one inch to my stature. It may well be that many East European Jews are descended from Khazars, I may be one of them. Who knows? And who cares?

Despre calculatoare[modificare]

 • Nu mă tem de calculatoare. Mă tem de lipsa acestora.
  • Original: I do not fear computers. I fear lack of them.
 • O parte din caracterul neuman al calculatorului este că, după ce a fost programat în mod competent și a început să lucreze, este complet sincer.
  • Original: Part of the inhumanity of the computer is that, once it is competently programmed and working smoothly, it is completely honest.

Altele[modificare]

 • Noaptea era minunată în Brooklin în anii 1930. Aerul condiționat nu era cunoscut, în afară de cinematografe, la fel și televiziunea. Nu era nimic care să te țină în casă. În plus, puțini dețineau automobile, deci nu era nimic cu care să pleci. Rămâneau străzile și prispele. Această împlinire servea ca o inhibiție a criminalității.
  • Original: Night was a wonderful time in Brooklyn in the 1930s. Air conditioning was unknown except in movie houses, and so was television. There was nothing to keep one in the house. Furthermore, few people owned automobiles, so there was nothing to carry one away. That left the streets and the stoops. The very fullness served as an inhibition to crime.

Citate despre Asimov[modificare]

 • Isaac Asimov a avut o pană de inspirație o dată. Au fost cele mai groaznice zece minute din viața lui.
  • Original: Isaac Asimov had writer's block once. It was the worst ten minutes of his life.
  • Acest citat este atribuit lui Harlan Ellison.