Sari la conținut

Jules Verne

Citate de Jules Verne, de la Wikicitat
Jules Verne 1856

Jules Verne (8 februarie, 1828 - 24 martie, 1905) a fost un scriitor francez cunoscut mai ales pentru romanele sale științifico-fantastice.

Cu sursă cunoscută[modificare]

20.000 de leghe sub mări (1870)[modificare]

 • Whoever calls himself Canadian calls himself French.
Oricine își spune canadian își spune francez.
 • Superior force can demolish the best of arguments.
Forța poate învinge și cele mai bune argumente.
 • Chronological differences are effaced in the memory of the dead.
Diferențele cronologice nu există în memoria celor morți.

Insula misterioasă (1875)[modificare]

 • Before all masters, necessity is the one most listened to, and who teaches the best.
Față de toți stăpânii, nevoia este cea mai ascultată, și cea care te învață cel mai bine.
 • Better to put things at the worst first,...and reserve the best for a surprise.
Mai bine să pui răul înainte, și să lași ce e mai bun ca o surpriză.
 • Man is never perfect, nor contented.
Omul nu este niciodată perfect, nici mulțumit.
 • It is a great misfortune to be alone, my friends; and it must be believed that solitude can quickly destroy reason.
Singurătatea este o mare nenorocire, prieteni; trebuie să mă credeți că poate distruge repede rațiunea.
 • Men, however learned they may be, can never change anything of the cosmographical order established by God Himself.
Oamenii, oricât de înțelepți, nu vor putea niciodată să schimbe ceva din ordinea cosmică construită de Dumnezeu.
 • What a big book might be made with all that is known. And what a much bigger book still with all that is not.
Ce carte mare ar putea fi scrisă cu tot ceea ce se cunoaște. Dar mult mai mare ar fi cartea cu tot ce nu se cunoaște.
 • The desire to perform a work which will endure, which will survive him, is the origin of man's superiority over all other living creatures here below. It is this which has established his dominion, and this it is which justifies it, over all the world.

Dorința de a îndeplini o lucrare care va rezista, care îi va supraviețui, este originea superiorității omului față de toate celelalte creaturi vii de aici de jos. Aceasta este cea care i-a stabilit stăpânirea și aceasta este cea care o îndreptățește, peste toată lumea.

Dorința de a face ceva care să dureze mai mult decât viața lui este motivul superiorității omului față de toate celelalte viețuitoare. Aceasta i-a construit imperiul, și aceasta i-l justifică, pe toată fața pământului.
 • He who is mistaken in an action which he sincerely believes to be right may be an enemy, but retains our esteem.
Cel care crede sincer că face ceea ce e drept poate să ne fie dușman, dar are respectul nostru.

Cancelarul (1875)[modificare]

 • Poets are like proverbs: you can always find one to contradict another
Poeții sunt la fel ca proverbele: mereu se poate găsi unul care să-l contrazică pe altul.