Proverbe aromâne

Citate de Proverbe aromâne, de la Wikicitat
Sari la navigare Sari la căutare

Lista de mai jos cuprinde proverbe și zicători în limba aromână, cu traducerea lor în limba română.


Despre hărnicie[modificare]

 • Zborlu aushescu= manachiru di gushi.
  • Traducere: Sfatul bătrânilor = salbă la gât.
 • Inatea-lu urgheashti omlu.
  • Traducere: Ura ii întunecă gândirea.
 • Vulpea tsi doarmi nu mãcã gãljinji.
  • Traducere: Vulpea care doarme nu mănâncă găini.
 • Vulpea cu ciciolu adarã torlu sh-cu coada-lu ashteardzi.
  • Traducere: Vulpea face urmele cu piciorul și le șterge cu coada.
 • Veara tutã tu cãntari, sh iarna tutã tu uhtari.
  • Traducere: Cine cântă vara iarna oftează.
 • Tuts calea nãs valea.
  • Traducere: Toți înainte el îndărăt.
 • Tutiputa bunã s-vindi ditu muntsã/cutaru.
  • Traducere: Marfa bună se vinde din depozit.
 • Tinjia la muljiari – mushuteatsa atsea ma mari.
  • Traducere:Respectul și onoarea reprezinta frumusetea cea mai de pret pentru o femeie.
 • Scoalã tini ta s-shedu mini.
  • Traducere: Simte-te și dă-mi locul.
 • Omlu cu minti ancupãrã nu vindi.
  • Traducere: Înțeleptul ascultă mai mult și vorbește puțin.
 • Nu ari ma greau lãngoari ca urfanja.
  • Traducere: Sărăcia-i boala grea.
 • Boulu s-leagã di coarni shi omlu di limbã
  • Traducere: Boul îl legi de coarne și pe om de cuvântul dat.
 • Iu-i treacã sh-minti, tuti s-ducu trã ninti.
  • Traducere:Unde este înțelegere și întelepciune, lucrurile sunt pe fagasul normal.
 • Frati, frati ama corlu-i cu pãradz.
  • Traducere: Frate, frate dar distracția este pe bani.
 • Fãrshirotlu-i fãr cripari - tutã dzuua pri cãntari.
  • Traducere: Fârșirotul-i fără grijă îi arde de cântat.
 • Cu zboari pãntica nu s-umpli.
  • Traducere: Vorbele nu țin de foame.
 • Coaja di himunicu nu s-alicheasti di bricu.
  • Traducere: Coaja de pepene nu te încântă.
 • Calea va imnari shi borgea va pãlteari.
  • Traducere: Viața-i de trăit și datoria de plătit.
 • Aushlu easti sturlu a casãljei.
  • Traducere: Bătrânul este stâlpul casei.
 • Amirãria nu s-tsãni cu un sturu.
  • Traducere: Împărăția nu se sprijină pe un singur stâlp.
 • Alãgatlu multi shtii.
  • Traducere: Cel care a calatorit mult, are si cunostinte/informatii mai multe.
 • Agiunlu cumãts anyiseadzã.
  • Traducere: Flămândul visează masa bogată.
 • Adrã guva tu pitã.
  • Traducere: N-a făcut mare brânză.

Despre miciuna[modificare]

 • Adarã di hiru, funii.
  • Traducere: Face din sfoară, funie.
 • Alavdã fisuilu shi mãcã carni.
  • Traducere: Laudă fasolea dar mănâncă carne.
 • Armãnlu shi oarfãn s-hibã, tutu pi celnic shi adutsi.
  • Traducere: Și sărac fiind, armânlu are aere de pricopsit.
 • Cu darea trets amarea.
  • Traducere: Dând mită rezolvi și imposibilul.
 • Dipusirã muntsãlji shi alinarã cupriili.
  • Traducere: Se surpă munții și se înalță gunoaiele.
 • Lu voi ca neaua-n sinu.
  • Traducere: Mi-e drag ca zăpada în sân.
 • Na pãrãlu shi dãnji cãvgãlu.
  • Traducere: Dacă vrei gâlceavă dă bani împrumut.
 • Sutili mãritã hutili.
  • Traducere: Zestrea mare mărită toantele.
 • Adratã shi nibãsheatã.
  • Traducere: Asteptari inselate/ Trasă pe sfoară.

Despre planificare[modificare]

 • Acats un oaspi nãu, vecljilu s-nu lu agãrshestsã.
  • Traducere: Când îți faci prieteni noi să nu-i uiți pe cei vechi.
 • Aprindi shi a draclui unã tsearã, s-nu tsã aspargã lucurlu.
  • Traducere: Aprinde o lumânare și dracului, ca să nu te încurce.
 • Ascãpãm di yinaru, him-n cãlaru.
  • Traducere: Am scăpat de ianuarie, suntem pe cai/ salvați.
 • Bagã apa tu avlakiu.
  • Traducere: Canalizează treburile pe făgașul normal.
 • Cãti milets ahãts Dumnidzadz.
  • Traducere: Câte neamuri atâția Dumnezei.
 • Coadã cap easti la noi shi luplu picuraru la oi.
  • Traducere: Codașii sunt conducători și lupii stapâni la oi.
 • Di-mbitatu s-asparu shi zurljii.
  • Traducere: De omul beat, si nebunii se feresc.
 • Di-ntribari znjii nu-ari.
  • Traducere: Cine întreabă nu greşeşte.
 • Di tu soarti pãn tu moarti.
  • Traducere: De la început până la sfârșit.
 • Gardul ari ochi shi murlu ari ureclji.
  • Traducere: Gardul are ochi și pereții urechi.
 • Iu-i vrerari easti shi Dumnidzã tu mesi.
  • Traducere: Unde este iubire este și Dumnezeu.
 • La pãndza minutã nu va acu grosu.
  • Traducere: La țesătura fina, nu este nevoie de ac gros.
 • Lemnlu strãmbu tu furtii.
  • Traducere: Lemn strâmb în legătură.
 • Lucredz tu giunaticu shi ti tindzã tu aushaticu.
  • Traducere: Munceshte in tineretse, să te asiguri la bătrânețe.
 • Bana easti scãri, scãri.
  • Traducere: Viata are urcusuri si coborasuri.
 • Ma aproapea easti cãrintili di pãrintili.
  • Traducere: Mi-e mai aproape gura decât părintii.
 • Mintea adutsi tinijii, icunumia aveari.
  • Traducere: Inteligența aduce respect, iar economia avere.
 • Gustarea di tahina shi nsurarea di cu tiniru, acatsã locu.
  • Traducere: Gustarea de dimineata și însurătoarea in tinerete, sunt de bun augur.
 • Nu chiari nã pãduri, fidãnjili anda crescu.
  • Traducere: Nu piere o natie in care se nasc/cresc copii.
 • Nu va cuveti, cã va murafeti.
  • Traducere: Nu e nevoie de forță, ci de iscusință.
 • Shi aflã saclu peaticlu.
  • Traducere: Se lipeste ca petecul de sac.
 • S-arcuti tiyãnicea shi aflã cãpachia.
  • Traducere: Rasturnandu-se tigaia, a descoperit capacul.
 • Tihea omlui s-toarnã ca a moarãljei vulvura.
  • Traducere: Norocul se invarte ca roata morii.
 • Zborlu dultsi, zboru adutsi.
  • Traducere: Vorba buna, vorbă buna aduce.